cięcie plazmą, cięcie stali i profili

 

Cięcie plazmą – cięcie strumieniem plazmy

Cięcie plazmą to metoda, która wprawdzie nie jest szczególnie nowa, ale dzięki innowacyjnym rozwiązaniom kilka lat temu zdecydowanie zyskała na popularności. Plazma, czyli strumień zjonizowanych gazów o bardzo wysokiej energii, może zostać wykorzystana do cięcia dowolnego materiału przewodzącego prąd elektryczny.

Strumień plazmy jest osłaniany i formowany przez cząsteczki wirującego gazu, dzięki czemu linie cięcia są bardzo regularne, ograniczony jest w tym przypadku efekt ukosowania. W porównaniu do klasycznych metod obróbki jedną z największych zalet cięcia plazmą jest fakt, że w tym procesie szczelina stanowiąca ślad cięcia jest bardzo wąska. Wąski strumień plazmy pozwala także na maksymalne skrócenie czasu obróbki, co przekłada się na niższą temperaturę wycinanego elementu, co z kolei gwarantuje stosunkowo niewielki zasięg zmian wywołanych temperaturą. Ważne jest też to, że czas potrzebny na obróbkę pojedynczego elementu jest relatywnie krótki, dzięki czemu z cienkiego arkusza blachy można bardzo szybko otrzymać pożądaną ilość detali – wymagane jest jedynie odpowiednie ustawienie oprogramowania sterującego wycinarką. Maksymalna grubość stali konstrukcyjnej, jaka może zostać przecięta strumieniem plazmy to około 30 milimetrów i może się ona zmieniać w zależności od urządzeń używanych do obróbki. Ważną cechą, która pozwala szeroko zastosować cięcie plazmowe jest uniknięcie nadpaleń przy cięciu cienkich materiałów.

cięcie plazmą - gotowy produkt
cięcie plazmą - wycinanie
cięcie plazmą - wycinanie kształtów

Do niedawna cięcie plazmą nie było zalecane przy obróbce elementów poddawanych później większym obciążeniom, co wynikało z niskiej efektywności chłodzenia linii cięcia powietrzem. W niektórych nowoczesnych urządzeniach tnących stosuje się w roli chłodziwa wodę, co pozwala na jeszcze skuteczniejsze ograniczanie wpływu wysokich temperatur na materiał, a w konsekwencji zwiększa zastosowanie przecinarek plazmowych.

cięcie plazmą - wycinanie blach
cięcie plazmą - projekt
cięcie plazmą - profile

Cięcie plazmą jest wydajną metodą obróbki, która pozwala przy zachowaniu stosunkowo niskiej ceny i niewielkich stratach materiału uzyskać długie serie precyzyjnie obrobionych produktów końcowych. Zlecenie pojedynczego elementu zwykle nie jest najbardziej opłacalne, aczkolwiek technicznie możliwe. Koszty obróbki zmniejszają się wraz ze wzrostem ilości do wycięcia według jednego programu (niższy koszt programowania obrabiarki). Jeśli chodzi o porównanie z cięciem tlenowym, to plazma może być od 3 do 6 razy wydajniejsza, natomiast jej przewaga nad laserem wynika przede wszystkim ze zwiększenia precyzji i ograniczenia wpływu obróbki na krawędzie wycinanych elementów.

plazma
cięcie plazmą - blacha
cięcie plazma - cięcie profili