gięcie, wyginanie profili

 Gięcie profili – profile stalowe, aluminiowe na zamówienie.

Gięcie profili jest jednym z podstawowych sposobów ich obróbki, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że za tą nazwą kryje się tak naprawdę szereg procesów, które mogą różnić się od siebie dość znacząco. Podstawowym rodzajem tej metody obróbki jest gięcie na zimno, ale i w obrębie tego jednego sposobu należy zwrócić na kilka dodatkowych parametrów

Wymiary
Oczywistą jest rzeczą, że nawet najlepsza giętarka ma pewne ograniczenia jeśli chodzi o maksymalna wielkość profilu, a także grubość blachy, z której jest wykonany. Poszczególne urządzenia różnią się od siebie, niemniej nie można powiedzieć, że im większy profil może zostać poddany obróbce, tym lepsze jest dane urządzenie, ponieważ jakość i możliwość zastosowania konkretnego modelu giętarki można określić tylko i wyłącznie przez pryzmat przydatności w realizacji określonego zadania. Niekiedy zamiast maksymalnych wymiarów giętego profilu, istotniejsza jest precyzja prac lub kąt zginania.

gięcie profili
wyginanie profili
gięcie profili usługi

Kąt gięcia
Każda giętarka może wygiąć profil tylko o określony kąt. W większości przypadków wartość ta oscyluje wokół 180°, natomiast ograniczenia związane z kątem zaginania wynikają jednak nie tylko z możliwości technicznych maszyny, ale także z parametrów samego materiału bazowego. Nie zawsze można wygiąć profil o żądany kąt, ponieważ materiał może być zbyt słaby, a zaginanie mogłoby w takim przypadku spowodować pęknięcia lub nadmierne naprężenia – tego rodzaju problemy winien jednak przewidzieć projektant już w fazie planowania.

Gięcie profili może odbywać się albo na giętarkach trójrolkowych, albo kształtkowych. W pierwszym przypadku powstające łuki są wycinkami koła, a prace muszą być na bieżąco kontrolowane przez wykwalifikowanego technika, a w drugim po ustawieniu odpowiedniego wzoru zagięcia, prasa samoczynnie dognie profil do pożądanego kształtu. Oczywiście tutaj również nieoceniona jest pomoc fachowców, którzy nie tylko we właściwy sposób skonfigurują maszynę, ale również ocenią zgodność produktów ze specyfikacją dostarczoną przez klienta.

wyginanie profili usługi
maszyna do gięcia profili
gięcie profili firma usługowa

Gdzie giąć?
Usługa gięcia profili pojawia się w wielu firmach zajmujących się obróbką stali, natomiast każdorazowo należy wziąć pod uwagę, że nie wszystkie maszyny będą pozwalały na realizację konkretnego przedsięwzięcia. Gięcie profili powinno być rozpoczynane dopiero po konsultacji z technikiem, który określi, czy w danej firmie na konkretnym sprzęcie jest możliwe jego wykonanie w określonej cenie i z gwarancją jakości produktu końcowego. Fakt, że większość profili można wygiąć na dowolnej giętarce nie powinien zwalniać zamawiającego z obowiązku weryfikacji doświadczenia i referencji wykonawcy.