obróbka metali cięcie, gięcie, wypalanie

W niektórych przypadkach pojawia się konieczność trwałego połączenia stali czarnej z kwasoodporną. Problem w tym przypadku leży nie we właściwościach samych stopów, ale raczej w różnicach między nimi. Podstawowa zasada mówi, że spoina powinna jak najmniej różnić się od materiału bazowego pod względem charakterystyki, natomiast w takich przypadkach pojawia się kłopot, bo zamiast mówić o jednym materiale, mowa jest o dwóch materiałach bazowych.

Spawanie stali czarnej jest skomplikowanym procesem. Przy spawaniu stali czarnej z nierdzewną wykorzystywane są druty wysokostopowe typu 309 (L-Si, L, HF). Ostatni w wymienionych drutów ma podwyższoną zawartość ferrytu, przez co tworzy lepsze, trwalsze spoiny o dużej grubości, natomiast najczęściej używanym drutem jest 309L. W przypadku spawania stali niskostopowej i kwasoodpornej bardzo ważne jest, aby w okolice spoiny dostarczać jak najmniej energii cieplnej. Zalecany pułap maksymalny to około półtora kilodżula na milimetr. Niezbędne jest też właściwego ukosowania, dzięki czemu spaw będzie trwalszy i mniej podatny na pęknięcie. Zadbać należy o to, aby do minimum ograniczone zostało topienie spoiny przez stal niskostopową,a drut powinien być pochylony (spawanie ręczne) lub przesunięty (SAW, spawanie łukiem krytym) w stronę stali nierdzewnej.

Ważnym aspektem, który pojawia się zawsze przy okazji spawania stali kwasoodpornej z czarną, jest ryzyko korozji. Wprawdzie sam materiał bazowy wysokostopowy jest tak samo bezpieczny, jak był, stal niskostopowa również (choć oczywiście pozostaje bardziej podatna na korozję), natomiast elementem kluczowym może okazać się spaw. Łączenia między stalą czarną a kwasoodporną są często podatne na korozję elektrochemiczną, więc najlepiej już na etapie kładzenia spawów wiedzieć jak najwięcej o przyszłym zastosowaniu elementów, aby zastosować odpowiednie środki ochronne. Korozja galwaniczna najczęściej pojawia się w obecności elektrolitu, o co jednak nietrudno, biorąc pod uwagę, że większość tego rodzaju spawów jest umieszczona w wilgotnym i częściowo zjonizowanym powietrzu atmosferycznym.

Połączenia stali czarnej z kwasoodporną są punktami newralgicznymi wielu konstrukcji, co wynika przede wszystkim z właściwości materiałów bazowych, natomiast z pewnością właściwe położenie spawu, co w tym przypadku nie jest już technicznie proste, gwarantuje przedłużoną trwałość połączenia. Co ważne, w przypadku wielu połączeń tego rodzaju za późniejsze problemy eksploatacyjne odpowiada na przykład użycie niewłaściwego drutu spawalniczego, a więc popełniony przez spawacza błąd podręcznikowy.