usługi spawalnicze, spawanie stali

Spawanie stali nierdzewnej – różne metody spawania

Spawanie stali nierdzewnej. Istnieje kilka metod spawania stali nierdzewnej, a dobór właściwej niekoniecznie jest sprawą prostą. Przy próbie znalezienia właściwej metody spawania konieczna jest znajomość dokładnego składu stopu, a do tego dobiera się zarówno samą metodę, jak i właściwe topniki, co pociąga oczywiście za sobą konieczność użycia konkretnych narzędzi.

Jeśli spawacz użyje niewłaściwej techniki lub niewłaściwych narzędzi i akcesoriów, efektem może być miejscowe naruszenie struktury stopu, przez co utraci on w całości lub części swoje właściwości. Każde zastosowanie blachy stalowej wymusza przeprowadzenie odrębnych analiz co do przydatności danej metody spawania, ponieważ stal nierdzewna zachowuje swoje właściwości tylko w postaci niewygiętego elementu o nieprzypalonej powierzchni.

<

Co do zasady dobiera się metal wypełniający w taki sposób, aby w najpełniejszy sposób realizował on również cechy materiału bazowego, natomiast problematyczne pod tym względem są stale nierdzewne austeniczne i dupleksowe, co do których zaleca się, aby przed rozpoczęciem spawania oznaczyć zawartość ferrytów w stopie, co również można zrobić na kilka sposobów, uzyskując wyniki wskazujące na metodę najbardziej odpowiednią przy spawaniu konkretnego elementu.

spawanie stali nierdzewnej foto 4
spawanie stali nierdzewnej foto 5
spawanie stali nierdzewnej  foto 6

Dobór elektrody musi uwzględniać fakt, że przy zastosowaniu określonych technik spawania uzyskany szew może być porowaty, przypalony, nierówny lub zbyt słaby w stosunku do wytrzymałości całej konstrukcji. Mimo że elektrody są oznaczane symbolami zgodnie z jedną tylko normą PN-EN, w wielu przypadkach byliśmy świadkami tego, że o wyborze elektrod decydowały nie zakodowane w normach właściwości, ale cena, która w przypadku spawania stali nierdzewnej nie jest wcale wysoka w zestawieniu z kosztem samego procesu, a tym bardziej spawanego elementu, którego właściwości przez wybór nieodpowiedniej elektrody na pewno nie zostaną zachowane. Dla zachowania wytrzymałości pierwotnego materiału użyć należy niekiedy nie tylko specjalnych materiałów, ale i szczególnych procedur. Ma to miejsce w przypadku stali nierdzewnych martenzytycznej lub z utwardzania dyspersyjnego. W każdym przypadku zaś należy upewnić się, że miejsce przyszłego łączenia nie zawiera tlenków, nie jest zanieczyszczone organicznie ani nieorganicznie oraz że jest w należyty sposób przygotowane.

Samo położenie spawu jest w spawalnictwie aktem najprostszym – o trwałości i właściwościach połączeń rozstrzygają decyzje podejmowane na etapie przygotowań do pracy, dlatego wszędzie tam, gdzie konieczne jest profesjonalne położenie spawów, warto zaufać fachowcom.

spawanie stali nierdzewnej
spawanie stali nierdzewnej usługi
usługi spawania stali nierdzewnej 1