Szlifowanie jest rodzajem obróbki wykańczającej polegającej na usuwaniu cienkiej warstwy metalu i ma za zadanie nadanie odpowiedniego kształtu, dokładności wymiarowej oraz chropowatości powierzchni. Szlifowanie można wykonywać na otworach, wałkach i płaszczyznach. Pierwsze pytanie, które należy postawić sobie przed wyborem odpowiedniej szlifierki brzmi – jaki materiał chcemy poddać obróbce?
Mnogość zastosowań i wymagań stawianych przed wyrobami sprawia, że istnieje konieczność odpowiedniej obróbki stali, a w szczególności jej powierzchni. Nadanie powierzchni odpowiedniej faktury lub lustrzanego połysku decyduje o ostatecznym wyglądzie całego elementu. Mechaniczna obróbka jest najpowszechniej stosowaną metodą wykańczania powierzchni stali nierdzewnych. W metodzie tej często wykorzystuje się obróbkę ścierną. Obróbką ścierną nazywa się sposoby obróbki skrawaniem, w których proces usuwania zbędnego materiału odbywa się za pomocą narzędzi ściernych lub luźnych ziaren charakteryzujących się nieokreśloną geometrią i nieregularnymi kształtami o wielu krawędziach i wierzchołkach, które doprowadzane są do styku z obrabianym przedmiotem. W praktyce przemysłowej procesy obróbki ściernej realizowane są różnymi sposobami, które można podzielić na obróbkę ścierną luźnym i spojonym ścierniwem.

Ostateczny efekt jaki uzyskuje się w wyniku przeprowadzenia operacji szlifowania, polerowania i
szczotkowania zależy od wielu czynników:
• obrabianego materiału– gatunku stali,
• typu ścierniwa: materiału podkładu, wielkości ziarna, jego kształtu i twardości,
• sposobu utrzymywania ścierniwa: taśma, krążek, pasta,
• ilości operacji wykończeniowych,
• użytych narzędzi do obróbki,
• parametrów skrawania i zastosowanego nacisku,
• umiejętności pracownika.